אודות

המכון למדעי כדור הארץ ממוקם בקמפוס ספרא שבגבעת רם והוא אחד ממכוני הפקולטה למדעי הטבע. המחקרים במכון מיישמים שיטות מודרניות במדעי הטבע השונים להבנת התפתחותו ודרך פעולתו של כדור הארץ. חוקרי המכון עוסקים במגוון רחב של נושאים: החל בהיווצרות יבשות והרים, מחזור החמצן הגלובלי והתפתחות הוריקנים ושיטפונות, וכלה במנגנון יצירת השלד הגירי של אלמוג, תנועת מזהמים במי תהום ובאטמוספרה, היווצרות טיפות גשם בענן, השלבים הראשונים של התפתחות סדקים בסלע לפני רעידת אדמה או של בועת גז במאגמה לפני התפרצות וולקנית. סלעי ישראל, מפרץ אילת, הים התיכון, הכנרת, ים המלח והאטמוספרה של המזרח התיכון מהווים מעבדת שטח למחקר התשתית הטבעית של מדינת ישראל. חוקרי המכון נוטלים חלק פעיל בפיתוח התשתית תוך שימת דגש על הבנת השפעות הגומלין בין האדם וסביבתו.