לימודים

מדעי כדור הארץ עוסקים בהבנת מכלול התהליכים המתרחשים במרחב שבין מרכז כדור הארץ וגג האטמוספרה. התכנית לתואר בוגר נועדה להעניק תשתית יישומית במתמטיקה, בכימיה ובפיזיקה להבנת תהליכים אלה.

במהלך התואר נעמיק ונרחיב את הידע באמצעות קורסי ליבה בגאולוגיה ובמדעי האטמוספרה והים.

הלימודים משולבים בסיורים המאפשרים לגעת בשטח. בתום השנה הראשונה לתואר ניתן לבחור התמחות אחת מבין השתיים: גאולוגיה או אקלים-אטמוספרה-אוקיינוגרפיה (א.א.א).

בהתאם למסלול הנבחר, יעמיקו הסטודנטים וירחיבו את הידע באמצעות קורסי חובה מתקדמים וקורסי בחירה. בתכנית הלימודים משולבים, על פי ההתמחות הנבחרת, ימי מיפוי וסיורים בשטח או הפלגות ועבודת מחקר בים.  

 

קורס כנרת