לימודים

מדעי כדור הארץ עוסקים בהבנת מכלול התהליכים המתרחשים במרחב שבין מרכז כדור הארץ וגג האטמוספרה. התכנית לתואר בוגר נועדה להעניק תשתית יישומית במתמטיקה, בכימיה ובפיזיקה להבנת תהליכים אלה.

במהלך התואר נעמיק ונרחיב את הידע באמצעות קורסי ליבה בגאולוגיה ובמדעי האטמוספרה והים.

הלימודים משולבים בסיורים המאפשרים לגעת בשטח. בתום השנה הראשונה לתואר ניתן לבחור התמחות אחת מבין השתיים: גאולוגיה או אקלים-אטמוספרה-אוקיינוגרפיה (א.א.א).

בהתאם למסלול הנבחר, יעמיקו הסטודנטים וירחיבו את הידע באמצעות קורסי חובה מתקדמים וקורסי בחירה. בתכנית הלימודים משולבים, על פי ההתמחות הנבחרת, ימי מיפוי וסיורים בשטח או הפלגות ועבודת מחקר בים.  

 

קורס כנרת

 

לימודי מוסמך ודוקטור

מלגות מחיה ושכר תרגול

המכון למדעי כדור הארץ מציע לימודים במסלול מחקרי לתואר מוסמך (MSc) ודוקטור (PhD) במספר תכניות: גאולוגיה, מדעי האטמוספירה, אוקיינוגרפיה, הידרולוגיה ומשאבי מים, ומדעי הסביבה.

סטודנטים מתקבלים ללימודים בדרך כלל לאחר שהם מוצאים מנחה/ים לעבודת המחקר שלהם המתואמת ומוסכמת על המנחה והסטודנט. יחד עם קורסי הלימוד, עבודת המחקר מהווה את עיקר הלימודים לתארים אלו.

סטודנטים המקדישים את מלוא זמנם למחקר במכון זכאים למלגת מחיה, פטור משכר לימוד ואפשרות להשתלב בתרגול בשכר, בדרך כלל בתנאים הבאים:

·        תלמידי מוסמך זכאים ל: פטור מלא משכר לימוד, מלגות של כ- 4,500 ₪ לחודש לפחות. למתרגלים, שכר בהתאם להיקף המשרה.

·        תלמידי דוקטור: פטור מלא משכר לימוד, מלגות ושכר עבור תרגול (למתאימים בלבד) בהיקף כולל של כ- 7,500 ₪ לחודש לפחות. 

·        תנאים אלו תקפים למשך 4 סמסטרים (כולל חופשות) לתלמידי ‏מוסמך ולמשך 8 סמסטרים לתלמידי דוקטור (עם אפשרות להארכה). ‏

·        יתכנו שינויים בתנאים לעיל בהתאם לסיכום בין המנחה והסטודנט/ית.

לסטודנטים תוענק תמיכה כספית במימון נסיעות לכנסים ונסיעות מחקר בארץ ובחו"ל.

מידע, הרשמה ותנאי קבלה

תואר ראשון

תואר בוגר במדעי כדור הארץ, התמחות בגאולוגיה

ההתמחות בגאולוגיה עוסקת במבנה כדור הארץ, בהתפתחותו ובאופן פעולתו, בתהליכים המתרחשים במעמקיו ובפני השטח שלו וביחסי הגומלין בין מעטפת הסלע של כדור הארץ לבין האטמוספרה והאוקיינוסים. במהלך הלימודים נלמד ונכיר מינרלים, סלעים ומאובנים. כמו כן, נעמיק את ההבנה על היווצרות רכסי הרים, על תנועת לוחות טקטוניים, על רעידות אדמה ועל הדינמיקה של כדור הארץ. נלמד להכין מפה גאולוגית ולדלות מידע ממפה כזו. נוסף על כך, נלמד על שיטות תִארוך המבוססות על שעונים רדיואקטיביים, על תנועות מי תהום, על תופעת השיטפונות, על התפתחות הנוף וגאומורפולוגיה, על יצירת סלעים והרי געש, על בניית שוניות אלמוגים, על היווצרות מאגרי נפט וגז, על שינויי אקלים ועוד. במעבדות נכיר מכשור מדעי מתקדם ונרכוש ידע אנליטי מתקדם בקביעה של מבנה והרכב של מוצקים ותמיסות. ידע וכלים מעשיים, שלא ניתן לרוכשם במעבדה או בכיתת הלימוד, יושלמו באופן יסודי ומעמיק בסיורים ובמחנות מיפוי.

תואר בוגר במדעי כדור הארץ - התמחות באקלים-אטמוספרה-אוקיינוגרפיה (א.א.א.)

ההתמחות ב-א.א.א. עוסקת בהבנה של תהליכי האקלים בכדור הארץ ובשני האלמנטים המרכזיים המשותפים בקביעת האקלים – האטמוספרה והאוקיינוסים – ויחסי הגומלין ביניהם. תכנית הלימודים כוללת קורסים בנושאים שונים וכן התנסות במעבדה ובהפלגות מחקר. 

במסגרת התכנית לומדים על תהליכים פיזיקליים וכימיים הקשורים להרכבו של האוויר באטמוספרה ולתנועתו, על תהליכי התפתחות עננים והמטרת משקעים, על תנועת האוויר באטמוספרה ועל תנועת המים באוקיינוסים. תחומים נוספים הנלמדים הם: כימיה אטמוספרית, המחזוריות של פחמן דו-חמצני, מעברי קרינה באטמוספרה ומדידות מלוויינים, זרמים וגלים באוקיינוסים, שימוש במודלים נומריים לחיזוי מזג האוויר והאקלים ועוד.

חלק מבוגרי ההתמחות ימשיכו לתארים מתקדמים באוקיינוגרפיה או במדעי האטמוספרה, בעוד אחרים יבחרו להשתלב בגופים ממשלתיים או בחברות העוסקות במגוון נושאים, כגון זיהום אוויר והפקת משאבי ים.

תואר בוגר במדעי כדור הארץ בשילוב מדעי הסביבה

תואר שני

תואר מוסמך במדעי האטמוספרה

הלימודים בחוג למדעי האטמוספרה מתמקדים בתהליכים פיזיקליים וכימיים הקשורים להרכבו של האוויר באטמוספרה ולתנועתו. מטרת התכנית היא להקנות לתלמידים כלים להבנת התהליכים האטמוספריים הקובעים את מערכות מזג האוויר והאקלים, השינויים החלים בהן מסיבות טבעיות וכתוצאה ממעשה ידי האדם. הלימודים בחוג נותנים את הכלים להבנה מעמיקה של תופעות חשובות כגון: ההתחממות העולמית והקשר בינה לבין עליית ריכוז גזי החממה באטמוספרה; השפעת זיהום האוויר על תהליכי יצירת הגשם והאופן שבו ניתן להגביר גשם על ידי זריעת עננים; החור באוזון באטמוספרה הגבוהה והקשר בין זיהום האוויר לאוזון בשכבות הנמוכות. נוסף על כך, עוסקת תכנית הלימודים בעקרונות של תנועת האוויר באטמוספרה וחיזוי מזג האוויר, בגורמים לתכונות הכאוטיות של תנועת האוויר והאופן שבו הן מגבילות את יכולת החיזוי. הרכב הקורסים של כל תלמיד מוסמך נקבע בהתייעצות עם המנחה ועם הוועדה המלווה ובאישור ראש החוג, בהתאם לרקע של התלמיד ולנושא המחקר שלו.

תואר מוסמך באוקיינוגרפיה

לאוקיינוסים תפקיד מכריע במערכת האקלים ובתהליכים חשובים אחרים בכדור הארץ. הם מקור למשאבים שונים (כגון אנרגיה, מזון, מים מותפלים) ומאפשרים מעבר אמצעי תחבורה, וחשיבותם רבה לרווחת וכלכלת האנושות. בשל מורכבותם וחשיבותם הרבה חקר האוקיינוסים הוא אתגר מדעי מרתק בעל השלכות מעשיות. החוג לאוקיינוגרפיה מציע לסטודנטים מצטיינים במדעי כדור הארץ, בפיזיקה, בכימיה, במדעי החיים ובהנדסה הזדמנויות מחקר לתארים מתקדמים באוקיינוגרפיה פיזיקלית, כימית, ביולוגית וגאופיזית, תוך שימוש בשיטות תאורטיות, במחקר ניסויי ובעבודת שדה. הזדמנויות המחקר כוללות מחקר תחומי ורב-תחומי. תכנית הלימודים באוקיינוגרפיה משותפת למכונים למדעי כדור הארץ ולמדעי החיים, וכוללת קורסים בין-אוניברסיטאיים המתקיימים במכון הבין-אוניברסיטאי באילת.

תואר מוסמך בגאולוגיה

 החוג לגאולוגיה עוסק בהתפתחות כדור הארץ ובאופן פעולתו, בתהליכים המתרחשים במעמקיו, בתהליכי פני שטח ובהשפעות הגומלין בין האטמוספרה, האוקיינוסים והליתוספרה. לימודי תואר מוסמך בחוג לגאולוגיה כוללים קורסים, מעבדות וסיורים, וכן עבודת גמר מחקרית. את תלמידי התואר השני מדריכים מורי המכון באופן אישי, ועם סיום לימודיהם, ובהתאם להתמחויותיהם השונות, הם מוכנים לעיסוק במגוון נושאים בסיסיים ותשתיתיים, כמו חיפוש משאבי טבע, בעיות הקשורות למשאבי המים של ישראל, מיפוי סיכונים סביבתיים כמו גלישות, סחף ורעידות אדמה, אגני השקעה לגז ונפט, חקר ים המלח, תסקירי איכות סביבה וכו'. הטובים שבתלמידינו יעמיקו במחקר, וימשיכו את לימודיהם לתואר שלישי. המכון למדעי כדור הארץ מקיים שיתוף פעולה הדוק עם המכון הגיאולוגי הממשלתי, וחלק מתלמידי התואר השני מבצעים את מחקרם במסגרת שיתוף זה. נוסף על האפשרות לתואר מוסמך כללי בגאולוגיה, החוג מציע אפשרות להתמחות בגאולוגיה של דלקי מחצבים ובגאו-ארכאולוגיה. בעתיד מתוכננת גם התמחות בגאופיזיקה.

תואר מוסמך בהידרולוגיה ומשאבי מים

התכנית בהידרולוגיה ומשאבי מים עוסקת בתהליכים הקשורים לתנועת המים מעל ומתחת לפני הקרקע. הידרולוגיה של מים עיליים עוסקת במים הזורמים על פני השטח ובנחלים באגני הההיקוות, בשיטפונות ומאפייניהם, ובפיתוח מודלים ממוחשבים המקושרים לתהליכים מטאורולוגיים וגיאומורפולוגיים. תנועת המומסים בקרקע מתארת את זמינות חומרי המזון לצמחים, ובאמצעותה ניתן לקבוע את משטרי ההשקיה והדישון, ולהעריך את סכנות הזיהום וההמלחה של הקרקעות. הידרולוגיה של מי התהום עוסקת בהגדרת המבנה המרחבי של שכבות הסלעים בהם זורמים המים, בהגדרת תכונותיהם ההידראוליות של הסלעים, בהבנת אופי הזרימה במחילות קארסטיות, בניתוח התנהגות מעיינות, ובפיתוח מודלים ממוחשבים לזרימת המים ולהסעת מומסים. בתכנית ילמדו הסטודנטים היבטים תיאורטיים ומעשיים בהידרולוגיה ומשאבי מים ויכירו שימוש בשיטות שדה, במודלים ובשיטות נומריות. התכנית היא בין פקולטאית (טבע, חקלאות וחברה) וכוללת מסלולי מוסמך מחקרי, מוסמך לא מחקרי וכן לימודי דוקטורט.

תואר מוסמך בגאולוגיה, במדעי האטמוספרה, או באוקיינוגרפיה עם התמחות במדעי הסביבה – קישור לאתר סביבה.