אירועים קרובים

סמינר אאא: On the instability of non-Newtonian extensional flows and ice rifs

תאריך: 
ה', 04/05/2017 - 12:00

מיקום: 
חדר 102

Dr. Roiy Sayag, BIDR, Ben-Gurion University