אירועים קרובים

סמינר מכון: תפריט הדיאטה האשלית בעמק החולה הקדמון