סמינר מכון: Chemical weathering kinetics – what we knew, what we know and what we hope to know