סמינר מכון: Do tree stems recapture respired CO2 ?