אירועים קרובים

סמינר מכון: Solid molecular nitrogen in diamond inclusions - a journey from the deep transition zone