מדענים מישראל ומצרפת ייפתחו שלושה לוויינים זעירים לחקר שינויי אקלים