Earth Science institute - המכון למדעי כדור הארץ

   


החוג לגאולוגיה עוסק בהתפתחות כדור הארץ, במבנהו ובאופן פעולתו, בתנועת הלוחות ובתהליכים טקטונים שמעצבים אוקיאנוסים ויבשות, בתהליכי פני שטח, בהשפעות הגומלין בין האוויר, המים ועולם החי לבין סלעי כדור הארץ ובהשפעת האדם על מערכות אלו. בקורסים נכיר מינרלים ומאובנים ונלמד על יצירת הרים, רעידות אדמה והדינמיקה של כדור הארץ ,הרי געש ויצירת סלעים , תנועת מי התהום בתת הקרקע, שטפונות, והתפתחות הנוף , תיארוך סלעים והיווצרות כדור הארץ, יצירת נפט ועוד.
במעבדות נכיר ציוד מתוחכם ונקנה ידע אנליטי מתקדם בקביעת מבנה והרכב של מוצקים ותמיסות. במהלך שלוש שנות הלימודים נבלה 35-50 ימים בשדה בהכרת הגיאולוגיה של ארץ ישראל ובלימוד שיטות מיפוי גיאולוגי ולמעונינים 7- 14 ימי הפלגות ועבודת ים. בזכות תכנית זו הופכים תלמידי החוג לאנשי שטח מעולים, כישור חיוני בתחומי הסביבה.

דוגמא לנושאים הנלמדים בגיאולוגיה :
 

תורת הלוחות וגיאופיסיקה
כדור הארץ הדינמי: כיצד נוצר הגלעין? איך מתרוממים הרים? איך נולד ומת אוקיינוס? רעידות אדמה: מהו סולם ריכטר? מדוע קורות רעידות? האם ניתן לחזותן?
טקטוניקה: מדוע מרוכזים הרי געש ורעידות אדמה מסביב לאוקיאנוס השקט? גיאודינמיקה: מה מניע את תנועת הלוחות? מה קורה בגבול גרעין: מעטפת? שיטות גיאופיסיות: מדוע כדור הארץ אינו עגול?
איך עושים אולטרא:סאונד לכדור הארץ?
שיטות נומריות במדעי כדה"א: איך בונים סימולציות מחשב של תנועת אוויר באטמוספירה ועוד.
גיאולוגיה של ארץ ישראל: כיצד נפתח ים סוף? מה הרים
את הרי ירושלים?
סיור נגב צפוני ובקע: איך נוצרו המכתשים? איך יודעים זאת? מדוע ים המלח כה נמוך?
סיור נגב דרומי: האם אזור אילת נראה פעם כמו האנדים? למה שינה נחל פארן את מהלכו?
סיור צפון בקע: מתי נוצרו הכינרת והחולה? מדוע התרומם החרמון? איפה עובר גבול הפלטות?
סיור יוון: מהו המנגנון שקבר את סלעי סיפנוס לעומק של מעל 50 ק"מ? מה הוציאם מקבורה?
גאופיסיקה שימושית: איך מבצעים סקר סיסמי בשדה? איך קובעים סיכון סייסמי של העתק (שבר)?
למעלה
 
מינרלים וסלעים
מינרלים, סלעים, מפות וחתכים : מדוע מינרלים הם כה סימטריים? איך יודעים איפה לקדוח לנפט?
מינרלוגיה אופטית: איך מינרלים מסובבים אור? איך מזהים אותם תחת מיקרוסקופ?
פטרולוגיה סדימנטרית : איך נוצרים סלעי גיר? מה מספרות אבני חול על הנהר שהשקיע אותן?
פטרולוגיה מאגמתית ומטמורפית : מה המקור ללבה
שנובעת בהוואי? איך נוצר גרניט?
מיפוי מאגמתים ומטמורפים : אילו גלגולים עברו סלעי אילת? האם היו שם פעם הרים בגובה 5000 מטר?
סיור וולקניזם : מתי התכסתה רמת הגולן בלבה? איך מגלים הר הגעש קבור בנחל תבור?
סיור יוון : איך נוצרים גרניטים? איך נראה אזור הפחתה מבפנים?
מחנה מיפוי קיץ : איך מכינים מפה גיאולוגית בשטח? איך להקשיב לסיפורים הטמונים בסלעים?
מיפוי א' : איך מכינים מפה גיאולוגית על סמך תצלומי אוויר? איך מתקמטים סלעים?
תרמודינמיקה של תהליכים טבעיים : כיצד משחזרים את תנאי היצירה של סלע על סמך המינרלים שבו?
פטרולוגיה מאגמתית למתקדמים : איך קוראים ומבינים מאמר בנושאים מאגמתים? כיצד נוצר הקרום?
פטרולוגיה מטמורפית למתקדמים : איך קובעים הרכב של מינרלים? איך מבינים מזה את תנאי היצירה?
למעלה
 
גאוכימיה
מבוא לגאוכימיה : כיצד נוצרו היסודות, מערכת השמש, כדור הארץ, האטמוספירה ועוד.
גאוכימיה של דלקים פוסילים : איך נוצר נפט? איך נוצר פחם? איך מזהים סלע מקור להפקה?
גאוכימיה של מי תהום : מה קובע הרכב של מי תהום? איך מים מגיבים עם סלע?
מבוא למדעי הקרקע : איך נוצרות קרקעות? איך הן
מגיבות עם מים?
גאוכימיה של איזוטופים רדיואקטיביים : איך מתארכים סלעים? איזוטופים כסמנים ועוקבים.
גאוכימיה של איזוטופים יציבים : איך יודעים כמה קר היה בתקופת הקרח?
גאוכימיה של תהליכים סדימנטרים : איך נוצר המלח של הר סדום? איך משתמרים מאובנים?
גאוכימיה סביבתית : איך קובעים איכות מים או רעילות מים?
מחזורים ביוגאוכימיים : מהם הגורמים המווסתים את מחזורי הפחמן או החמצן בפני כדור הארץ?
ביוגאוכימיה של שונית האלמוגים : מה הקשר בין ריכוזי יסודות שונים במים ורווחת האלמוגים?
תרמודינמיקה של תהליכים טבעיים : מתי ניתכים סלעים? באיזה טמפרטורה ולחץ נוצר סלע מטמורפי?
למעלה


הידרולוגיה
הידרולוגיה של מי תהום
משאבי המים בישראל
זיהום מי תהום
גאוכימיה של מי תהום
גיאוכימיה סביבתית
למעלה

 

התפתחות הנוף
עיצוב הנוף - איך נוצרים קניונים?
גיאומורפולוגיה רבעונית -
גיאולוגיה של הרביעון - כמה חם היה כאן בתקופת הקרח?
אקלים והסביבה הפיסית - איך הופך גשם לשטפון?
שיטות שדה בחקר הרביעון - איך מזהים שבר פעיל?
איך מתפתחת מניפת סחף?
למעלה

 

סיורים וגיאולוגיה של ארץ ישראל
עיצוב הנוף - איך נוצרים קניונים? איך נחל לוכד נחל?
סיור נגב - הכרות ראשונית עם סלעים ומבנים גיאולוגים בשדה. סיור נגב צפוני ובקע - איך נוצרו הפוספטים? איך בקע הר סדום? איך התפתח מכתש?
סיור הרי יהודה - איזה מן ים היה בירושלים?
סיור נגב דרומי - מתי נוצרה הערבה? איך מתפתח קרום יבשתי?
סיור נגב מרכזי - איך שינה נחל פארן את מהלכו? מה זה צור יבוא?
סיור הר סדום - איך נוצרות שכבות כה עבות של מלח? כיצד הן עולות ובוקעות?
סיור כרמל - איפה יש הר געש בכרמל? איפה יש שוניות?
סיור גליל - איך מסובבים בלוקים של 10 קילומטר גודל?
סיור בקע צפוני - מתי נוצרה הכנרת? איך קומט משטח המגורים של האדם הקדמון?
סיור וולקניזם גולן גליל - איך נוצרה ברכת רם? כמה מסוכן היה הר אביטל?
סיור לימודי לאגן הכנרת - הכנרת כמערכת אקולוגית שלמה. איכות מי הכנרת. גיאולוגיה של ארץ ישראל - איך נראה הנוף בארץ לפני 100 מליון שנה? איך התפתח בקע ים המלח?
משאבי המים בישראל - אילו בעיות כרוכות בניצול מי קולחין? מה יהיה הסוף?
סיור גיאולוגי: תהליכים אורוגנים - מה גרם לאי סנטוריני להתפוצץ?
סיורים במסגרת קורסים - קורסים רבים כוללים בתוכם יום יומים של סיורים.
למעלה

 
סטרטיגרפיה ומיפוי
מינרלים, סלעים, מפות וחתכים : למה האודם כה אדום? איך משחזרים תנועה על העתק? מחנה מיפוי קיץ : איך מכינים מפה וחתך של סלעים בתמנע ובאילת? מבוא לפלאונתולוגיה וסטרטיגרפיה : איזה מאובנים פוגשים בישראל? למה יש גז מול עזה?
פטרולוגיה ופטרוגרפיה סדימנטרית : איך נוצר צור? מה מספרות אבני החול על נחלים קדומים?
מבוא למדעי הקרקע : איך נוצרות קרקעות? איך ניתן לשמרן? גיאולוגיה הנדסית : איפה מסוכן להקים תחנת כוח גרעינית? מתי יגלוש מצוק כורכר? מיפוי גיאולוגי א' : מיפוי גיאולוגי מתצלומי אויר, זיהוי סביבות השקעה. מיפוי גיאולוגי ב' : פענוח מבנים גיאולוגים בשדה, מחנה מיפוי סטרוקטורלי : איך מפענחים את אופן וזמן התפתחותו של קמר? מחנה מיפוי מאגמתי ומטמורפי : איך נערמו והוסרו 10 ק"מ של הרים מעל סלעי איזור אילת? מיפוי גיאולוגי סביבתי : איך להתחשב בנתוני השטח הגיאולוגים וההידרולוגים בתכנון סביבתי. שיטות שדה בחקר הרביעון : קביעת מפלסי ים המלח בעבר והבנת משמעותם. גאופיסיקה שימושית : איך מבצעים סקר סיסמי בשדה? איך קובעים סיכון סייסמי של העתק (שבר)? מחנה מיפוי תת:ימי : איך עושים גאולוגיה תוך צלילה בים? מה מספרות שוניות על מפלסי הים בעבר?
למעלה
 

נושאים סביבתיים
זיהום מי תהום
גאוכימיה של מי תהום
גיאוכימיה סביבתית
מבוא למדעי הקרקע
שינויים אקלימיים
האוזון באטמוספירה
מחזורים ביוגיאוכימיים
ביוגאוכימיה של שונית האלמוגים
קרסט, פליאואקלים וסביבה
גיאומורפולוגיה רבעונית
רעידות אדמה
אסונות טבע - רעידות אדמה, הרי געש, שטפונות וסופות: מה גורם להם? איך מתגוננים?
הכרת המערכת האקולוגית של מפרץ אילת
למעלה


מדעי האטמוספירה לימודי הסביבה אוקיינוגרפיה גיאולוגיה