מלגות מחיה ושכ"ל

מלגות מחיה ושכר תרגול

המכון למדעי כדור הארץ מציע לימודים במסלול מחקרי לתואר מוסמך (MSc) ודוקטור (PhD) במספר תכניות: גאולוגיה, מדעי האטמוספירה, אוקיינוגרפיה, הידרולוגיה ומשאבי מים, ומדעי הסביבה.

סטודנטים מתקבלים ללימודים בדרך כלל לאחר שהם מוצאים מנחה/ים לעבודת המחקר שלהם המתואמת ומוסכמת על המנחה והסטודנט. יחד עם קורסי הלימוד, עבודת המחקר מהווה את עיקר הלימודים לתארים אלו.

סטודנטים המקדישים את מלוא זמנם למחקר במכון זכאים למלגת מחיה, פטור משכר לימוד ואפשרות להשתלב בתרגול בשכר, בדרך כלל בתנאים הבאים:

  • תלמידי מוסמך זכאים ל: פטור מלא משכר לימוד, מלגות של כ- 4,500 ₪ לחודש לפחות. למתרגלים, שכר בהתאם להיקף המשרה.
  • תלמידי דוקטור: פטור מלא משכר לימוד, מלגות ושכר עבור תרגול (למתאימים בלבד) בהיקף כולל של כ- 7,500 ₪ לחודש לפחות.
  • תנאים אלו תקפים למשך 4 סמסטרים (כולל חופשות) לתלמידי ‏מוסמך ולמשך 8 סמסטרים לתלמידי דוקטור (עם אפשרות להארכה). ‏
  • ייתכנו שינויים בתנאים לעיל בהתאם לסיכום בין המנחה והסטודנט/ית.

לסטודנטים תוענק תמיכה כספית במימון נסיעות לכנסים ונסיעות מחקר בארץ ובחו"ל.