אירועים קרובים

<embed>

סמינר מכון: The geologic history of seawater 18O/16O