סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00

<embed>

פלורה וינסינט, מכון ויצמן