סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

Physical processes in clouds and cloud modeling-presentation of a new book