סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

Seminar: Tracking changes in major-ion chemistry of Phanerozoic seawater: Implication for marine carbonates and evaporites