קול קורא למועמדות(ים) לסגל האקדמי לשנת הלימודים 2022 תשפ״ג בכל הדרגות האקדמיות ובכל תחומי המחקר של מדעי כדור הארץ.

15 יוני, 2021
תואר ראשון
 
 
 
 
משרות לאנשי סגל (tenure track) במכון למדעי כדור הארץ 
 
 
 
 
 
 
 
 
המכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים מזמין מועמדות(ים) לסגל האקדמי לשנת הלימודים 2022 תשפ״ג (החל מסתיו 2022) בכל הדרגות האקדמיות ובכל תחומי המחקר של מדעי כדור הארץ.
על המועמדים(ות) להיות מצוינות/ים מבחינה אקדמית ומחקרית ובעלי עניין בהוראה של סטודנטים לכל התארים. על המועמדות(ים) להיות בעלי/ות תואר דוקטור ופרט למקרים חריגים, לאחר פוסט-דוקטורט. אלו שיתקבלו למכון, לאחר תהליך סינון וקליטה מעמיקים, יצטרכו להקים ולהוביל קבוצות מחקר עצמאיות וברמה הגבוהה ביותר, להשתלב בהוראת קורסים בסיסיים וכן קורסים מתקדמים בתחומי העניין שלהם.
המועמדות תוגש כקובצי PDF  לפי הרשימה למטה (כל חלק בקובץ PDF נפרד) לפרופסור ארי מטמון (אם נראה שיש בעיה ולא קיבלתם ממנו אישור על הגשה, ניתן לשלוח גם לגב' רותי לישצ'ינסקי במזכירות הפקולטה, בכתובת המייל ruthli@savion.huji.ac.il ) עד לתאריך 15 באוקטובר, 2021, למרות שנדון גם בתיקים שיגיעו באיחור.  ניתן לפנות בשאלות בכל נושא ובמיוחד לגבי תאריך הגשה לפרופ' ארי מטמון, ראש המכון למדעי כדור הארץ. דוא"ל   arimatmon@mail.huji.ac.il
יש לעקוב בפרוטרוט אחר ההוראות הבאות. הקבצים שיוגשו יכללו את הרשימה הבאה:
  1. קורות חיים לפי   see appendix
  2. רשימת פרסומים מעודכנת על פי הכללים ופורמט המופיעים ב   see appendixוכן התרומה היחסית של המועמד בכל מאמר
  3. ביבליוגרפיה מדעית המסכמת ב 2-4 עמודים את הישגי המועמד(ת) עד היום ואת כוונותיו(יה) לעתיד הקשורים להצעת המחקר שלמטה.
  4. הצעת מחקר המסבירה מה את(ה) רוצה לעשות בשנים הקרובות ולמה זה משמעותי. 2-3 עמודים וכן, בעמוד נפרד (שאינו מחייב בשלב זה), הערכה על הצרכים במכשור ומעבדה.
  5. עניין בהוראה כולל גישה להוראה וכן קורסים שתוכל(י) ללמד בדגש על קורסי מבוא וליבה וכן קורסים ספציפיים בתחום העניין.
  6. בחלק ה' יש להדגיש בפסקה נפרדת אם יש ניסיון קודם בהוראה והסבר קצר.
  7. שלשה מאמרים שכבר פורסמו או שהתקבלו אך עדיין לא פורסמו, בפורמט PDF המייצגים את עבודתך.
  8. מכתבי המלצה, שיישלחו ישירות ממנחי הדוקטורט והפוסט-דוקטורט (אם יש יותר מאחד בכל שלב, אז רצוי מכולם). הדגשה נוספת: המכתבים צריכים להישלח ישירות לפרופ' ארי מטמון בכתובת למעלה. מומלץ לוודא שהם אכן נשלחו.
  9. רשימה של חמישה מומחים (לא יותר מחמישה ורצוי מובילים), שאליהם ייתכן ונפנה להערכת אספקטים שונים של המועמדות. אנא ציין/צייני את רמת ההכרות. עם לפחות שניים מהם, צריך להיות ברור לגמרי שלא קיים שיתוף פעולה מדעי מכל סוג. אנא- אל תפנו לחמישה אלו. רק הציעו אותם– ייתכן ונחליט לפנות לאחרים.