דרוש/ה למכון הגיאולוגי: מרכז/ת בכיר/ה (עיבוד נתונים) לאגף סייסמולוגיה