דרוש/ה מנהל/ת מעבדה למעבדה הגיאוכימית במכון הבין אוניברסיטאי באילת