דר' יהודית לקח ופרופ' יהודה אנזל ניתחו נתונים הידרולוגים וסדמינטולוגים ארוכי טווח מנחל יעל

19 מרץ, 2021
.
בשנת 1965 החל פרופסור אשר שיק המנוח למדוד שיטפונות באגן נחל יעל (הנקרא על שם בתו) באזור אילת. זהו כנראה האגן היחיד באזור היבש הקיצוני בעולם בו יש בכלל נתונים ארוכי טווח כאלו. סופות הגשם והשיטפונות האגן הנחל נדירים מאד ולכן מספר האירועים קטן במיוחד. הבעיה תמיד הייתה למדוד את תפוקת הסדימנט שרובו גס גרגר. מאחר וזו הייתה אחת מהמטרות הראשוניות של המדידות באג, חזרו לאחרונה, דר' יהודית לקח ופרופ' יהודה אנזל וניתחו את המדידות. הם מצאו להפתעתם שהאינטגרל של כוח הזרם של כל שיטפון, כפי שנמדד בתחנה ההידרומטרית הנמצאת כמעט במוצא האגן, נמצא בקורלציה מאד גבוהה עם סך תפוקת הסדימנט היוצאת מהנחל באותו השיטפון. כלומר, באגן זה וכנראה בהרבה אגנים באזורים יבשים יש אפשרות, די נדירה, לקבוע תפוקת סדימנט ארוכת טווח. כמו כן הם הראו, בהתאמה לרעיונות בני יותר מ 60 שנה בספרות, שגם באזור קיצוני זה, עיקר הובלת הסדימנט נעשית על ידי השיטפונות הבינוניים בגלל תדירותם היחסית הגבוהה.

 

Lekach, J., Enzel, Y., in press. Flood-duration integrated stream power and frequency magnitude of >50-year-long sediment discharge out of a hyperarid watershed. Earth Surface Processes and Landforms. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/esp.5104