האם אבק נפוץ יותר באקלים צחיח או לח יותר?

12 אפריל, 2021
.
מחקר אשר פורסם לאחרונה בGeology , על ידי חוקרים מהמכון למדעי כדור הארץ והמכון הגיאולוגי ושותפיהם מ NOAA ואוניברסיטת אריזונה דן בשאלות הללו. במסגרת המחקר נעשו אנליזות של גלעין קידוח ממרכז אריזונה המייצג את 12 אלף השנים האחרונות, ונדגם ממלכודת אבק טבעית של בור קארסטי המלא במים וצובר אבק. אזור המחקר מאופיין בסופות אבק עוצמתיות הפוגעות בבריאות הציבור. 12 אלף השנים האחרונות באזור הנ"ל מאופיינים בשינויים מאקלים לח לאקלים יבש ובחזרה. לכן הוא מהווה מקרה בוחן מעולה לקביעת הקשר שבין אקלים משתנה לקצבי הסעת והשקעת אבק.
על אף שנהוג לחשוב כי בתקופות בצורת נצפה לראות שטפי אבק גבוהים, מהאנליזות נמצא שבתקופה כזו של בצורת, היו שטפי אבק נמוכים עד אפסיים. שטפי אבק גבוהים הגיעו במהלך התקופות הלחות יותר. פעילות האבק מואצת דווקא בתקופות לחות כאלו, בעיקר מפני שהן מאופיינות ביותר סופות היוצרות זרימות ומספקות תוצרי סחף למקורות האבק. בתקופות בצורת פעילות הסופות ותדירות הרוח יורדת ולכן גם ההסעה  של האבק מושבתת.
 
תצלום שדה של בור קארסטי, במרכז אריזונה, המהווה מלכודת אבק טבעית
תצלום שדה של בור קארסטי, במרכז אריזונה, המהווה מלכודת אבק טבעית.
 
 
 
.
תצלום שדה של מקור אבק פעיל (קרקעית אגם שהתייבש), הסמוך לעיר קינגמן, מדבר סונורה, אריזונה.
 
 
Guy Tau, Onn Crouvi, Yehouda Enzel, Nadya Teutsch, Paul Ginoux, Craig Rasmussen; Shutting down dust emission during the middle Holocene drought in the Sonoran Desert, Arizona, USA. Geology 2021; doi: https://doi.org/10.1130/G48550.1