מכרזים במכון הגיאולוגי למשרות מרכז/ת בכיר/ה (מעבדות אנליטיות) ומרכז/ת בכיר/ה (עבודות שדה ומעבדה)

12 דצמבר, 2021
logo GSI
מצ"ב פרסומים של מכרזים של המכון הגיאולוגי, משרות אלו מיועדות לבני האוכלוסיה הערבית לרבות דרוזים וצ'רקסים:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. מכרז פומבי 93197 - מרכז/ת בכיר/ה (מעבדות אנליטיות) באגף גיאוכימיה – משרה המיועדת לבני האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים וצ'רקסים.
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 08/12/21
 
 
  1. מכרז פומבי 93198 - מרכז/ת בכיר/ה (עבודות שדה ומעבדה) באגף סטרטיגרפיה – משרה המיועדת לבני האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים וצ'רקסים.
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 08/12/21