קול קורא למחקר במכון הגיאולוגי בנושא פעילות סייסמית תחת הנחייתו של ד"ר נדב וצלר

11 אוגוסט, 2021
.
.