קול קורא למלגות הצטיינות ללימודי מוסמך בחוג למדעי כדור הארץ 01/05/202

5 מאי, 2021
logo

התכנית מיועדת לתלמידים שיחלו בלימודי המוסמך (ובמסלול ישיר לדוקטורט) בשנת הלימודים תשפ"ב, ויקדישו את מלוא זמנם ללימודים ומחקר. על תלמידים אלה להתחייב להשלים את החובות לתואר, לרבות הגשת תזה, בתוך שנתיים.

אלה שיתקבלו לתכנית, מתחייבים לא לסרב למשרת הוראה.

 

למתקבלים לתכנית יוענקו:

  1. פטור מלא משכר לימוד במשך שנתיים.
  2. מלגת מחייה בגובה 6000 ₪ לחודש למשך שנתיים (24 חודשים).
  3. אפשרות להעסקה במשרת הוראה, תמורת שכר, בנוסף למלגת המחיה.

 

על המועמד/ת להגיש:

  1. תדפיס ציונים עדכני של התואר הראשון
  2. מכתב הצהרת כוונות
  3. מכתב תמיכה של המנחה (הכולל הסכמה לממן את המלגה בשנה השנייה)

 

מועד הגשת המועמדות: 30.06.2021

נא להגיש את הטפסים למגי פרקין ((magip@savion.huji.ac.il.