לוח שנה

א ב ג ד ה ו ש
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 
 
 

שני מאמרים חדשים של עידו סירוטה ושות' פורסמו ב "GRL" ו "Sedimentology"

מחשוף מלח מודרני בעין גדי

מאמר ראשון:

Hydroclimatic controls on salt fluxes and halite deposition in the Dead Sea and the shaping of ‘Salt Giants

Ido Sirota, Raphael Ouillon, Ziv Mor, Eckart Meiburg, Yehouda Enzel, Ali Arnon and Nadav G. Lensky

 Published in 'Geophysical Research Letters'

במחקר זה בחנו את המאלצים ההידרו-מטאורולוגיים על השקעת מלח בים המלח בזמן (לאורך הקיץ) ובמרחב (מצפון לדרום). תוצאות המחקר מצביעות על כך שעלייה במליחות פני המים בחלקו הדרומי של האגם (במרחק מנביעות המים המתוקים נהר הירדן, עינות צוקים ועינות קנה-סמר) ולאורך הקיץ, מקטינה את יציבות עמודת המים ומגדילה את שטפי המלח האנכיים (מהשכבה העליונה לשכבה התחתונה). כתוצאה מכך השקעת המלח על הקרקעית העמוקה של האגם מתגברת לכיוון דרום. התגברות שטפי המלח דרומה, בעקבות תהליך של דיפוזיה כפולה, ניכרת בסגנון פרופיל העומק של טמפרטורת המים. אזורים בהם שטף המלח גבוה יותר מראים פרופיל טמפרטורה מדורג לעומת פרופילים מעוגלים באזורים עם שטף מלח מתון יותר.

למאמר המלא

מאמר שני:

Sedimentology and stratigraphy of a modern halite sequence formed under Dead Sea level fall

Ido Sirota, Yehouda Enzel, Ziv Mor, Liran Ben Moshe, Haggai Eyal, Tim K. Lowenstein and Nadav G. Lensky

Published in 'Sedimentology'

במחקר זה בחנו את המאפיינים הסדימנטולוגיים של של רצפי מלח מודרניים ששקעו כתגובה לירידת המפלס של ים המלח בארבעת העשורים האחרונים, במטרה לקשר ישירות בין מאפיינים אלו למאלצים ההידרו-מטאורולוגיים. הסדימנטולוגיה של החתך הושוותה לנתוני עבר בסביבת ים המלח בעשורים האחרונים: מפלסי ים המלח, מדידות לימנולוגיות של האגם, גשם באגן ההיקוות של ים המלח וגרף שטפונות עבר. תוצאות המחקר מציעות סמנים לעומק מים ושיטפונות בחתך המלח ועתידות לשמש לזיהוי מגמות של שינויי מפלס של סביבות היפרסליניות בעבר הגיאולוגי של כדור הארץ.   

למאמר המלא