כותרת: 
מחנה מיפוי בהרי אילת
Image: 
אילת
טקסט חלופי: 
מחנה מיפוי בהרי אילת