כותרת: 
גאוכימיה
Image: 
New Zealand Rainbow
טקסט חלופי: 
צילום: ד"ר שיקמה זערור, קשת מעל חוף ים בניו זילנד
כותרת הטקסט: 
צילום: ד"ר שיקמה זערור