סנדרה קפלן

.
סנדרה
קפלן
מרכזת תקציבי מחקר, רכש ומלגות
חדר 121, אגף צפון
02-65-84249
sandraka@savion.huji.ac.il