חוברת מספר 8

מלח הארץ

יד לחלוצי ים המלח משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי

מלח הארץ - חוברת מס' 8

עורך: אברהם סטרינסקי
תשע"ו 2016

איך אפשר לאמוד את מליחות המים באגם שהתאדה מזמן

זאב ב' בגין

מיקומה הגאוגרפי של כיכר הירדן המקראית

עמיחי סנה, יוסי יחיאלי

האגן הדרומי של ים המלח

גדי שמיר