לימודים

 

החוג למדעי כדה"א מציע תכנית ייחודית בהיקפה ובאיכותה המאפשרת להתמחות בגיאולוגיה, במדעי האקלים והאטמוספירה ובמדעי הים ואוקיאנוגרפיה. הלימודים מתנהלים בכיתות קטנות והם כוללים מחנות מיפוי, עבודת מעבדה, סיורים, וכן הפלגות מחקר בים התיכון ובמפרץ אילת.

אנחנו דוגלים  באווירת לימודים יצירתית בבית אקדמי מסביר פנים המעניק אפשרויות לימוד מגוונות תוך כדי שאיפה למצוינות. מורי החוג הם מדענים וחוקרים פעילים מהשורה הראשונה, מחקריהם מתמקדים בהיבטים מרכזיים בחזית מדעי כדור הארץ.  כל תלמידי המוסמך והדוקטור נוטלים חלק ומשתתפים במחקרים אלו.

כל אחת מהתכניות שמציע החוג למדעי כדה"א נבנתה במגמה להבטיח רמת לימודים גבוהה  ובמטרה להכשיר בוגרים ובוגרות בעלי ידע מקיף ואיכותי, ולהכינם למגוון רחב של עיסוקים בנושאים מחקריים ויישומיים. הבוגרים, המוסמכים ובעלי תואר הדוקטור המסיימים את לימודיהם בחוג למדעי כדה"א מהווים את עמוד השדרה של מחקר כדור הארץ בכל אוניברסיטאות המחקר בארץ, ובמכוני המחקר המובילים כמו המכון הגיאולוגי והגיאופיסי, השירות המטאורולוגי, השירות ההידרולוגי, המכון לחקר ימים ואגמים ועוד. הם משתלבים בחברות לחיפושי מים, מחצבים, נפט וגז; חברות בנושאי סביבה, חיזוי מזג אויר וגיאולוגיה הנדסית, בצה"ל ובהוראה בשילוב עם לימודי תעודת הוראה.

הלימודים בשנה א' משותפים לכל תלמידי החוג. תכנית הלימודים כוללת לימודי מבוא של החוג ולימודי יסוד (פיסיקה, כימיה ומתמטיקה) בפקולטה. בשנים ב' ו-ג' על התלמידים לבחור באחת משתי ההתמחויות: התמחות בגיאולוגיה או התמחות באקלים, אטמוספירה ואוקיאנוגרפיה (אאא). את ההתמחויות הללו אפשר ללמוד במסגרת חד-חוגי מורחב , במסגרת חד-חוגי ו במסגרת חטיבות. בנוסף מוצעת גם חטיבה באוקיאנוגרפיה. ישנה גם אפשרות ללמוד את שתי ההתמחויות במסלול דו חוגי מותאם.

חלק מתכניות הלימודים בחוג למדעי כדור הארץ פתוחות לשילוב עם לימודי חוג אחר במסלול דו חוגי כמו עם לימודי הסביבה, מדעי החיים, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה, תכנית "אמירים" וחוגים שונים בפקולטות למדעי הרוח והחברה. תלמידים הבוחרים בשילוב עם חוגים אחרים צריכים להיות מודעים לכך שתיתכנה חפיפות במערכת השעות כך שלימודיהם לתואר עלולים להתארך מעבר לשלוש שנים.

 

מידע, הרשמה ותנאי קבלה

תואר ראשון

 

תואר בוגר במדעי כדור הארץ - התמחות באקלים-אטמוספרה-אוקיינוגרפיה (א.א.א.)

ההתמחות ב-א.א.א. עוסקת בהבנה של תהליכי האקלים בכדור הארץ ובשני האלמנטים המרכזיים המשותפים בקביעת האקלים – האטמוספרה והאוקיינוסים – ויחסי הגומלין ביניהם. תכנית הלימודים כוללת קורסים בנושאים שונים וכן התנסות במעבדה ובהפלגות מחקר. 

במסגרת התכנית לומדים על תהליכים פיזיקליים וכימיים הקשורים להרכבו של האוויר באטמוספרה ולתנועתו, על תהליכי התפתחות עננים והמטרת משקעים, על תנועת האוויר באטמוספרה ועל תנועת המים באוקיינוסים. תחומים נוספים הנלמדים הם: כימיה אטמוספרית, המחזוריות של פחמן דו-חמצני, מעברי קרינה באטמוספרה ומדידות מלוויינים, זרמים וגלים באוקיינוסים, שימוש במודלים נומריים לחיזוי מזג האוויר והאקלים ועוד.

חלק מבוגרי ההתמחות ימשיכו לתארים מתקדמים באוקיינוגרפיה או במדעי האטמוספרה, בעוד אחרים יבחרו להשתלב בגופים ממשלתיים או בחברות העוסקות במגוון נושאים, כגון זיהום אוויר והפקת משאבי ים.

מעבר לאתר החוג

תואר בוגר במדעי כדור הארץ, התמחות בגאולוגיה

ההתמחות בגאולוגיה עוסקת במבנה כדור הארץ, בהתפתחותו ובאופן פעולתו, בתהליכים המתרחשים במעמקיו ובפני השטח שלו וביחסי הגומלין בין מעטפת הסלע של כדור הארץ לבין האטמוספרה והאוקיינוסים. במהלך הלימודים נלמד ונכיר מינרלים, סלעים ומאובנים. כמו כן, נעמיק את ההבנה על היווצרות רכסי הרים, על תנועת לוחות טקטוניים, על רעידות אדמה ועל הדינמיקה של כדור הארץ. נלמד להכין מפה גאולוגית ולדלות מידע ממפה כזו. נוסף על כך, נלמד על שיטות תִארוך המבוססות על שעונים רדיואקטיביים, על תנועות מי תהום, על תופעת השיטפונות, על התפתחות הנוף וגאומורפולוגיה, על יצירת סלעים והרי געש, על בניית שוניות אלמוגים, על היווצרות מאגרי נפט וגז, על שינויי אקלים ועוד. במעבדות נכיר מכשור מדעי מתקדם ונרכוש ידע אנליטי מתקדם בקביעה של מבנה והרכב של מוצקים ותמיסות. ידע וכלים מעשיים, שלא ניתן לרוכשם במעבדה או בכיתת הלימוד, יושלמו באופן יסודי ומעמיק בסיורים ובמחנות מיפוי.

סיור גולן

תואר בוגר במדעי כדור הארץ בשילוב מדעי הסביבה

תארים מתקדמים

PDF iconכללי - יום פתוח לתלמידי מוסמך 2019

PDF iconתכנית הידרולוגיה וסביבה -מוסמך 2019

PDF iconהחוג למדעי האטמוספירה - תלמידי מוסמך 2019 

PDF iconהחוג לאוקיינוגרפיה - תלמידי מוסמך 2019

 

תואר מוסמך במדעי האטמוספרה

הלימודים בחוג למדעי האטמוספרה מתמקדים בתהליכים פיזיקליים וכימיים הקשורים להרכבו של האוויר באטמוספרה ולתנועתו. מטרת התכנית היא להקנות לתלמידים כלים להבנת התהליכים האטמוספריים הקובעים את מערכות מזג האוויר והאקלים, השינויים החלים בהן מסיבות טבעיות וכתוצאה ממעשה ידי האדם. הלימודים בחוג נותנים את הכלים להבנה מעמיקה של תופעות חשובות כגון: ההתחממות העולמית והקשר בינה לבין עליית ריכוז גזי החממה באטמוספרה; השפעת זיהום האוויר על תהליכי יצירת הגשם והאופן שבו ניתן להגביר גשם על ידי זריעת עננים; החור באוזון באטמוספרה הגבוהה והקשר בין זיהום האוויר לאוזון בשכבות הנמוכות. נוסף על כך, עוסקת תכנית הלימודים בעקרונות של תנועת האוויר באטמוספרה וחיזוי מזג האוויר, בגורמים לתכונות הכאוטיות של תנועת האוויר והאופן שבו הן מגבילות את יכולת החיזוי. הרכב הקורסים של כל תלמיד מוסמך נקבע בהתייעצות עם המנחה ועם הוועדה המלווה ובאישור ראש החוג, בהתאם לרקע של התלמיד ולנושא המחקר שלו.

תואר מוסמך באוקיינוגרפיה

לאוקיינוסים תפקיד מכריע במערכת האקלים ובתהליכים חשובים אחרים בכדור הארץ. הם מקור למשאבים שונים (כגון אנרגיה, מזון, מים מותפלים) ומאפשרים מעבר אמצעי תחבורה, וחשיבותם רבה לרווחת וכלכלת האנושות. בשל מורכבותם וחשיבותם הרבה חקר האוקיינוסים הוא אתגר מדעי מרתק בעל השלכות מעשיות. החוג לאוקיינוגרפיה מציע לסטודנטים מצטיינים במדעי כדור הארץ, בפיזיקה, בכימיה, במדעי החיים ובהנדסה הזדמנויות מחקר לתארים מתקדמים באוקיינוגרפיה פיזיקלית, כימית, ביולוגית וגאופיזית, תוך שימוש בשיטות תאורטיות, במחקר ניסויי ובעבודת שדה. הזדמנויות המחקר כוללות מחקר תחומי ורב-תחומי. תכנית הלימודים באוקיינוגרפיה משותפת למכונים למדעי כדור הארץ ולמדעי החיים, וכוללת קורסים בין-אוניברסיטאיים המתקיימים במכון הבין-אוניברסיטאי באילת.

אתר החוג לאוקיינוגרפיה

תואר מוסמך בגאולוגיה

 החוג לגאולוגיה עוסק בהתפתחות כדור הארץ ובאופן פעולתו, בתהליכים המתרחשים במעמקיו, בתהליכי פני שטח ובהשפעות הגומלין בין האטמוספרה, האוקיינוסים והליתוספרה. לימודי תואר מוסמך בחוג לגאולוגיה כוללים קורסים, מעבדות וסיורים, וכן עבודת גמר מחקרית. את תלמידי התואר השני מדריכים מורי המכון באופן אישי, ועם סיום לימודיהם, ובהתאם להתמחויותיהם השונות, הם מוכנים לעיסוק במגוון נושאים בסיסיים ותשתיתיים, כמו חיפוש משאבי טבע, בעיות הקשורות למשאבי המים של ישראל, מיפוי סיכונים סביבתיים כמו גלישות, סחף ורעידות אדמה, אגני השקעה לגז ונפט, חקר ים המלח, תסקירי איכות סביבה וכו'. הטובים שבתלמידינו יעמיקו במחקר, וימשיכו את לימודיהם לתואר שלישי. המכון למדעי כדור הארץ מקיים שיתוף פעולה הדוק עם המכון הגיאולוגי הממשלתי, וחלק מתלמידי התואר השני מבצעים את מחקרם במסגרת שיתוף זה. נוסף על האפשרות לתואר מוסמך כללי בגאולוגיה, החוג מציע אפשרות להתמחות בגאולוגיה של דלקי מחצבים ובגאו-ארכאולוגיה. בעתיד מתוכננת גם התמחות בגאופיזיקה.

תואר מוסמך בהידרולוגיה ומשאבי מים

התכנית בהידרולוגיה ומשאבי מים עוסקת בתהליכים הקשורים לתנועת המים מעל ומתחת לפני הקרקע. הידרולוגיה של מים עיליים עוסקת במים הזורמים על פני השטח ובנחלים באגני הההיקוות, בשיטפונות ומאפייניהם, ובפיתוח מודלים ממוחשבים המקושרים לתהליכים מטאורולוגיים וגיאומורפולוגיים. תנועת המומסים בקרקע מתארת את זמינות חומרי המזון לצמחים, ובאמצעותה ניתן לקבוע את משטרי ההשקיה והדישון, ולהעריך את סכנות הזיהום וההמלחה של הקרקעות. הידרולוגיה של מי התהום עוסקת בהגדרת המבנה המרחבי של שכבות הסלעים בהם זורמים המים, בהגדרת תכונותיהם ההידראוליות של הסלעים, בהבנת אופי הזרימה במחילות קארסטיות, בניתוח התנהגות מעיינות, ובפיתוח מודלים ממוחשבים לזרימת המים ולהסעת מומסים. בתכנית ילמדו הסטודנטים היבטים תיאורטיים ומעשיים בהידרולוגיה ומשאבי מים ויכירו שימוש בשיטות שדה, במודלים ובשיטות נומריות. התכנית היא בין פקולטאית (טבע, חקלאות וחברה) וכוללת מסלולי מוסמך מחקרי, מוסמך לא מחקרי וכן לימודי דוקטורט.

אתר החוג להידרולוגיה

תואר מוסמך בגאולוגיה, במדעי האטמוספרה, או באוקיינוגרפיה עם התמחות במדעי הסביבה

 אתר החוג למדעי הסביבה

 

למעבר לאתר האנגלי עבור מידע בנוגע למעבדות המכון, תחומי המחקר ומחקרים עדכניים 

מלגות

המכון למדעי כדור הארץ מציע לימודים במסלול מחקרי לתואר מוסמך (MSc) ודוקטור (PhD) במספר תכניות: גאולוגיה, מדעי האטמוספירה, אוקיינוגרפיה, הידרולוגיה ומשאבי מים, ומדעי הסביבה.

סטודנטים מתקבלים ללימודים בדרך כלל לאחר שהם מוצאים מנחה/ים לעבודת המחקר שלהם המתואמת ומוסכמת על המנחה והסטודנט. יחד עם קורסי הלימוד, עבודת המחקר מהווה את עיקר הלימודים לתארים אלו.

סטודנטים המקדישים את מלוא זמנם למחקר במכון זכאים למלגת מחיה  על פי הכללים המופיעים כאן, פטור משכר לימוד ואפשרות להשתלב בתרגול בשכר, בדרך כלל בתנאים הבאים:

  • תלמידי מוסמך זכאים ל: פטור מלא משכר לימוד, מלגות של כ- 4,500 ₪ לחודש לפחות. למתרגלים, שכר בהתאם להיקף המשרה.
  • תלמידי דוקטור: פטור מלא משכר לימוד, מלגות ושכר עבור תרגול (למתאימים בלבד) בהיקף כולל של כ- 7,500 ₪ לחודש לפחות.
  • תנאים אלו תקפים למשך 4 סמסטרים (כולל חופשות) לתלמידי ‏מוסמך ולמשך 8 סמסטרים לתלמידי דוקטור (עם אפשרות להארכה).
  • ייתכנו שינויים בתנאים לעיל בהתאם לסיכום בין המנחה והסטודנט/ית.

לסטודנטים תוענק תמיכה כספית במימון נסיעות לכנסים ונסיעות מחקר בארץ ובחו"ל.

בנוסף, המכון למדעי כדור הארץ מציע מגוון רחב של מלגות לסטודנטים מצטיינים בתואר מוסמך ודוקטור. קולות קוראים נשלחים לסטודנטים במשך השנה.

בין המלגות המובילות, אנו מציעים מלגה על שם אבנר לנגוצקי ז"ל לתלמידי בוגר ומוסמך מצטיינים במכון למדעי כדור הארץ, ומלגת בסטר ללימודים בחוג למדעי הים.

 

תוכנית מואצת לבוגר

סטודנטים מצטיינים בתואר בוגר במכון למדעי כדור הארץ יכולים להגיש מועמדות למסלול מואץ לתואר מוסמך בשנה ב' של התואר. המתקבלים יקבלו מלגה למשך 6 חודשים על סך של כ-2000 ₪ במהלך השנה השלישית של התואר הבוגר.

לפרטים על התכנית