תכנית חדשה - מסלול מואץ לתואר מוסמך

תואר מוסמך במדעי כדור הארץ

fun_day_earth science

אנחנו שמחים לבשר לכם שהחל משנת הלימודים הבאה (תש"פ) ייפתח מסלול חדש שנקרא "מואץ למוסמך" ‏לתלמידים מצטיינים.

המסלול המואץ מיועד לתלמידי בוגר המסיימים את שנה ב' בממוצע גבוה (הכוונה לממוצע של שנים א' ו- ב') והם שוקלים להמשיך לתואר מוסמך באחד מהחוגים השונים במכון למדעי כדור הארץ : גאולוגיה, מדעי האטמוספרה, אוקיינוגרפיה והידרולוגיה ומשאבי מים.

‏במסגרת מסלול זה תינתן אפשרות ללמוד בשנה ג' קורסי מוסמך בהיקף של 2-4 נ"ז בסמסטר א' ו-4 נ"ז בסמסטר ‏ב' ו"לאחסנם" לתואר המוסמך. ‏

בנוסף, וכפוף להמשך ההצלחה בסמסטר א' של שנה ג', תלמידים אשר יתקבלו למסלול יקבלו מלגת מחיה חודשית בגובה 2000 ₪ במשך ששה חודשים, החל מחודש מרץ ועד ‏ספטמבר של שנה ג'. ‏

 

מומלץ לתלמידים המעוניינים במסלול זה להשתלב בפרויקט של קבוצת מחקר במכון לקראת סוף לימודי שנה ב' ולהמשיך בכך במהלך שנה ג'.

השתלבות בקבוצת מחקר יכולה לתת יתרון בבחירת התלמידים המתאימים ‏למסלול.‏

ציון הסף להגשת מועמדות למסלול הוא ציון ממוצע של 85 בסוף שנה ב'.

הבקשה צריכה לכלול קורות חיים והסבר על תחומי עניין אפשריים לתואר המוסמך.

יש להגיש את הבקשות  למגי מזכירת החוג עד לתאריך ה-20.8.2020 בדואר ‏אלקטרוני:‏magip@savion.huji.ac.il

לחצו כאן - הסבר על המשמעות הכספית של אחסון קורסים למוסמך באתר מדור הנהלת חשבונות