תקלות בנושא מחשוב

לדיווח על תקלות מחשוב ניתן לפנות למתאמת המחשוב של המכון למדעי כדור-הארץ - 

גברת הלנה קירמייר 

helenat@savion.huji.ac.il

02-6586517

לחלופין ניתן לפתוח קריאה במערכת SysAid  בקישור: http://SysAid.huji.ac.il   (כניסה באמצעות מס' ת"ז וקוד אישי)