מנהלי/ות מעבדה וצוות טכני

טל ויינר

טל ויינר

מנהלת המעבדה לביוגיאוכימיה יבשתית
חדר 314, אגף צפון
02-65-86516

קרא עוד

עוסקת בחקר פוספט הקרקע ומקורותיו תוך שימוש באיזוטופים יציבים

קראו פחות