מנהלי/ות מעבדה וצוות טכני

טל ויינר

טל ויינר

מנהלת המעבדה לביוגיאוכימיה יבשתית
02-65-86516
lab.angert@gmail.com
חדר 314, אגף צפון

קרא עוד

עוסקת בחקר פוספט הקרקע ומקורותיו תוך שימוש באיזוטופים יציבים

קראו פחות