אמריטוס

בועז לזר

פרופ' בועז לזר

02-6586535
boaz.lazar@mail.huji.ac.il
חדר 5 צפון
גאוכימיה ימית וסדימנטרית, גיאוכימיה של תמלחות, תארוך אורניום-תוריום ופחמן-14 של סדימנטים ושוניות אלמוגים, איזוטופים יציבים של סטרונציום
דניאל רוזנפלד

פרופ' דניאל רוזנפלד

02-6585821
daniel.rosenfeld@mail.huji.ac.il
חדר 305 צפון

פיסיקת העננים והגשם, מכ"מ מטאורולוגי, חישה מרחוק מלווינים שינויים אקלימיים

מוטי שטיין

פרופ' מוטי שטיין

המכון הגיאולוגי
פרופ' עמית במכון למדעי כדור הארץ
0506235798
motis@mail.huji.ac.il
חדר 15 דרום

גיאוכימיה איזוטופית,  פטרולוגיה מגמתית, גיאולוגיה של הרביעון,  מחקר אקלימי העבר, שינויים במפלס הים ,שחזור הרכב האוקיינוסים בעבר הגיאולוגי