אודות

המכון למדעי כדור הארץ על שם פרדי ונדין הרמן
 
במכון למדעי כדור הארץ אנחנו חוקרים ומלמדים את התחומים של גיאולוגיה, אקלים ואטמוספרה, הידרולוגיה, מדעי הים, ומדעי הסביבה. המכון נוסד ב-1978, וכיום הוא מבין המובילים בעולם בתחומים רבים הכוללים שינוי אקלים, משאבי מים, וסיכונים טבעיים. הסגל האקדמי במכון יצר לעצמו שם בין לאומי והבוגרים שלנו חולשים על משרות מפתח באקדמיה, בתעשייה, ובגופים ממשלתיים. במכון קיים מגוון רחב של מכשור אנליטי מתקדם, וחלק ניכר ממחקרינו מתבצע בשיתוף פעולה עם גופי מחקר אחרים בארץ וברחבי העולם.
 
hr_ydydyh_amit_meltzer
 

 

היסטוריה
המכון הוא המוסד הלימודי הוותיק בישראל ללימודי גאולוגיה. המכון החל את דרכו בשנות ה-50 ובוגריו, מוסמכיו ותלמידי המחקר שהעמיד בחמישים שנותיו יצרו את עיקר הידע הגיאולוגי ההידרולוגי והמטאורולוגי על ארץ ישראל. בשנת 1978 יוסד המכון במתכונתו הנוכחית תוך שילוב המחלקות לגיאולוגיה, גיאוגרפיה פיסית, ומדעי האטמוספירה שפעלו במסגרתו למכון אחד שמדגיש את הקשר בין התחומים השונים. תוכנית הלימודים היא מכונית משותפת בשנה הראשונה ונפרדת לתוכניות בגיאולוגיה או במדעי האטמוספרה לבוגר או מוסמך ובאוקיינוגרפיה (חטיבה לבוגר ומוסמך). בשנת 1994 המכון לקח חלק מרכזי בהקמת החוג למדעי הסביבה במסגרתה שותפים חוקרים מהמכון למדעי כדור הארץ, מדעי החיים, כימיה וגיאוגרפיה. האופי האינטרדיסציפלינרי של המחקר מאפשר שילוב נוח של סטודנטים בעלי רקע במדעים המדויקים, מדעי הטבע והחקלאות בלימודים מתקדמים במכון
 
.
 

מחקר

מלבד ההוראה השוטפת במכון, מתבצעים בו מחקרים במגוון נושאים ובהם: תהליכי היווצרות של יבשות והרים, מחזור החמצן הגלובלי והתפתחות הוריקנים ושיטפונות, מנגנון יצירת השלד הגירי של אלמוג, תנועת מזהמים במי תהום ובאטמוספירה, היווצרות טיפות גשם בענן, השלבים הראשונים של התפתחות סדקים בסלע לפני רעידת אדמה או של בועת גז במאגמה לפני התפרצות וולקנית, תהליכי היווצרות של גז ונפט והשפעתם הסביבתית ועוד.
סלעי ישראל, מפרץ אילת, הים התיכון, הכנרת, ים המלח והאטמוספירה של המזרח התיכון מהווים מעבדת שטח למחקר התשתית הטבעית של מדינת ישראל.
לרשות המכון מכשור חדש במעבדות מאפשר חקירה של הגאוכימיה של מי מעיינות, תנועת מים בתת-הקרקע, אקלים העבר על סמך הגאוכימיה של משקעי ים המלח, מקורות אירוסולים שמגיעים לישראל, יצירת יהלומים במעטפת כדור הארץ ונושאים רבים נוספים.
תחנה לתקשורת לוויינית על גג המכון מאפשרת קבלת נתוני לוויין ומכ"ם המשמשים למשל בחקר השפעת אבק מדברי ומזהמים על יצירת גשם בעננים. יחידת החישוב הבין אוניברסיטאית ומערך חישוב מתקדם במכון מאפשרים סימולציה של תהליכים אטמוספיריים, הידרולוגיים וגאולוגיים שונים.
האוניברסיטה העברית מנהלת את המכון הבין אוניברסיטאי שבשמורת חוף אלמוג באילת. חוקרי המכון עובדים במעבדות המכון הבין אוניברסיטאי ותלמידי מחקר רבים עוסקים בחקר השונית ובנייתה, התפתחותה והשפעת זמינות מקורות מזון במפרץ אילת על מצבה כיום ויחסה לטקטוניקה של מפרץ אילת.
הקשר ההדוק בין המכון למדעי כדור הארץ והמכון הגיאולוגי לישראל של משרד התשתיות הלאומיות הממוקם אף הוא בירושלים מאפשר גישה לציוד רב נוסף במעבדות המכון הגיאולוגי ולעבודות משותפות במעבדה הטבעית - השטח.
 
.