חוברת מספר 7

מלח הארץ

יד לחלוצי ים המלח משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי

מלח הארץ - חוברת מס' 7

חוברת 7

עורך: אברהם סטרינסקי
תשע"ד 2013

הקדמה

אברהם סטרינסקי

השפעת הזרימה של מי ים המלח באקוויפר החופי על האגם

יעל קירו

מעיינות החיים בים המוות

דני יונסקו, סטפן האוסלר, כריסטיאן סיברט, באטריז נוריגה־אורטגה

תנועת הלוחות באזורנו והשפעתה על חיינו

זאב ב' בגין

סלעי הפוספט של ישראל

דוד סודרי

עוגנים וספנות בים המלח לאור הסקר הארכיאולוגי בחוף ים המלח

גדעון הדס ואסף אורון

מפלצות ים המלח

אריה ניסנבאום