מושגי יסוד במכניקה של זורמים ליישומים במדעי כדור הארץ