מוסמך במדעי הסביבה

על מנת לפטור בעיות סביבתיות דרוש מחקר מדעי מעמיק והבנה של הסביבה הטבעית ושל התהליכים המתרחשים בה במגוון תחומים. המחקרים במדעי הסביבה עוסקים בנושאים המתממשקים עם תחומי מדעי כדור הארץ אשר מטרתם לענות על שאלה סביבתית. בוגרי תואר מוסמך ודוקטור מתמזגים במגוון משרות, בין היתר, במשרדי ממשלה: משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה, בארגונים ירוקים כמו אדם טבע ודין, רשות שמורות הטבע והגנים, רשות המים. הם גם מובילים מחקרים במכון וולקני, במכון לחקר ימים ואגמים, בוגרים אחרים עובדים בשוק הפרטי בחברות לייעוץ סביבתי, ובחברות השקעה שעוסקות באנרגיה, בטכנולוגיות נקיות ובטיפול במים. 

 

הלימודים לתואר שני מכוונים להתמחות ספציפית במדעי הסביבה. במהלך לימודיכם תבצעו עבודת מחקר (תזה) בהנחיית אחד מהחוקרים בחוג ותלמדו 32 נקודות זכות (לפי הפירוט בשנתון). הלימודים מאוגדים במסגרת בית הספר המתקדם לסביבה. ניתן להתאים תכנית לימודים אישית לפי הצורך. בגלל חשיבותה של עבודת המחקר מומלץ ליצור קודם כול קשר עם מנחה שיהיה מעוניין לקלוט את הסטודנט בקבוצת המחקר שלו. להרשמה פנו למזכירת החוג. הסטודנטים מקבלים מלגת שכר לימוד ומחיה מתקציב המחקר של המנחה. לתלמידים מצטיינים יש אפשרות לזכות במשרות תרגול ובמלגות מטעם החוג למדעי הסביבה.

לאתר החוג למדעי הסביבה ופרטים נוספים

.