תואר ראשון במדעי כדור הארץ בשילוב לימודים בחוג למדעי הסביבה

 

השינויים החלים בסביבתנו נמצאים בחזית המחקר המדעי ובמוקד העניין הציבורי בארץ ובעולם. ההכרה וההבנה של התהליכים המעצבים את האטמוספרה, את האוקיינוסים ואת היבשות על סביבותיהם השונות, ואת יחסי הגומלין בין תהליכים אלה לבין האורגניזמים המתקיימים בהם, כולל האדם, הם מהמרתקים שבלימודי מדעי הטבע. בפקולטה למדעי הטבע מצויים מוקדי מחקר והוראה ייחודיים להכשרת כוח האדם הנחוץ להתמודדות עם ההיבטים היישומיים של אתגרים אלה. מטרת התכנית להקנות לתלמידיה כלים להבנת הסביבה הטבעית ולהתמודדות עם הבעיות המחריפות של איכות הסביבה. החוג מכשיר חוקרים ואנשי מעש שיוכלו להתמודד עם האתגרים של הבנת התהליכים המתרחשים בסביבתנו ושל דרכי ההתמודדות עימם.

תוכנית לימודים

הלימודים לבוגר מוצעים בהיקף של חוג רגיל. תוכלו ללמוד בתכנית רק במסלול דו-חוגי, בשילוב עם חוג אחר (ראו שנתון האוניברסיטה). אנו ממליצים על שילוב של מדעי הסביבה עם מדעי כדור הארץ או עם מדעי החיים, אך ניתן גם לשלב עם החוגים כימיה, פיסיקה ומדעי המחשב. כמו כן, ניתן לשלב גם עם אחד מהחוגים הבאים מפקולטות אחרות באוניברסיטה: תקשורת ועיתונאות, גאוגרפיה, חינוך, יחסים בין-לאומיים, מדע המדינה, כלכלה, סטטיסטיקה, מנהל עסקים, חשבונאות, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, פסיכולוגיה, פילוסופיה, היסטוריה של עם ישראל, ארכאולוגיה או משפטים. השילוב עם פקולטות אחרות קשה יותר, ומומלץ רק לסטודנטים מצטיינים.

במהלך התואר תרכשו ידע יסודי במדעי הטבע (פיסיקה, כימיה, מתמטיקה), תלמדו קורסי מבוא במדעי הסביבה, ותקבלו בסיס רחב וחזק במדעי החיים ובמדעי כדור הארץ. בשנים מתקדמות לתואר יקשרו קורסים ייחודיים לחוג למדעי הסביבה בין התחומים המדעיים שנלמדו לאתגרי הסביבה.

שימו לב- אנו ממליצים להשתתף קורס הכנה משולב ומקוצר לקורסי המבוא בכימיה, מתמטיקה ופיסיקה קורס זה מומלץ מאוד לכל מי שנבחן בבגרות ב-3 יחידות לימוד במתמטיקה, או נבחן ב-4 יחידות לימוד במתמטיקה וקיבל ציון מתחת ל-85, או למד 5 יחידות לימוד במתמטיקה וקיבל מתחת ל-80. 

 

.