תואר ראשון במדעי כדור הארץ בשילוב לימודים בחוג למדעי הסביבה

הבנה של הסביבה הטבעית ושל התהליכים המתרחשים בה דורשת ידע מדעי נרחב בתחומים רבים. מטרת החוג למדעי הסביבה היא להעניק לבוגריו בסיס מדעי חזק, החיוני להתמודדות מושכלת עם האתגרים שנוצרים במפגש של האדם עם סביבת כדור הארץ. החוג למדעי הסביבה מציע מגוון ייחודי של מסלולי לימודים לתואר בוגר, המשלב בין לימודי מדעי הסביבה ללימודים בחוג נוסף.

 

העליה בקצב גידול האוכלוסיה מביאה עימה בעיות סביבתיות רבות בכל תחומי החיים. אורח החיים המודרני דורש ניצול מוגבר של משאבי הטבע וגורם להתפשטות מגיפות. בפתחה של המאה ה21 אנו ממשיכים לצרוך כמויות אדירות של אנרגיה שברובה מסתמכת על שריפת דלקים פוסילים ושחרור פחמן דו חמצני ומזהמים לאטמוספירה. קצב פליטת הפחמן לאטמוספירה מוביל להתחממות האטמוספירה ושינויי אקלים קיצוני. את השינויים הללו ניתן לראות כבר בימינו.

השינויים החלים בסביבתנו נמצאים בחזית המחקר המדעי ובמוקד העניין הציבורי בארץ ובעולם. ההכרה וההבנה של התהליכים המעצבים את האטמוספרה, את האוקיינוסים ואת היבשות על סביבותיהם השונות, ואת יחסי הגומלין בין תהליכים אלה לבין האורגניזמים המתקיימים בהם, כולל האדם  מהוויים אבן יסוד בדרך לניתור ומציאת פתרונות לבעיות סביבתיות. מחקר מדעי בתחום הסביבה הינו נחוץ וחיוני על מנת לאפשר צמיחה ברת קיימא וכן המשך התפתחות החברה האנושית תוך הקטנת טביעת הרגל האקולוגית.

 

בפקולטה למדעי הטבע מצויים מוקדי מחקר והוראה ייחודיים להכשרת כוח האדם הנחוץ להתמודדות עם ההיבטים היישומיים של אתגרים אלה. מטרת התכנית להקנות לתלמידיה כלים להבנת הסביבה הטבעית ולהתמודדות עם הבעיות המחריפות של איכות הסביבה. החוג מכשיר חוקרים ואנשי מעש שיוכלו להתמודד עם האתגרים של הבנת התהליכים המתרחשים בסביבתנו ושל דרכי ההתמודדות עימם.

תוכנית לימודים

הלימודים לבוגר מוצעים בהיקף של חוג רגיל. תוכלו ללמוד בתכנית רק במסלול דו-חוגי, בשילוב עם חוג אחר (ראו שנתון האוניברסיטה). אנו ממליצים על שילוב של מדעי הסביבה עם מדעי כדור הארץ או עם מדעי החיים, אך ניתן גם לשלב עם החוגים כימיה, פיסיקה ומדעי המחשב. כמו כן, ניתן לשלב גם עם אחד מהחוגים הבאים מפקולטות אחרות באוניברסיטה: תקשורת ועיתונאות, גאוגרפיה, חינוך, יחסים בין-לאומיים, מדע המדינה, כלכלה, סטטיסטיקה, מנהל עסקים, חשבונאות, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, פסיכולוגיה, פילוסופיה, היסטוריה של עם ישראל, ארכאולוגיה או משפטים. השילוב עם פקולטות אחרות קשה יותר, ומומלץ רק לסטודנטים מצטיינים.

במהלך התואר תרכשו ידע יסודי במדעי הטבע (פיסיקה, כימיה, מתמטיקה), תלמדו קורסי מבוא במדעי הסביבה, ותקבלו בסיס רחב וחזק במדעי החיים ובמדעי כדור הארץ. בשנים מתקדמות לתואר יקשרו קורסים ייחודיים לחוג למדעי הסביבה בין התחומים המדעיים שנלמדו לאתגרי הסביבה.

שימו לב- אנו ממליצים להשתתף קורס הכנה משולב ומקוצר לקורסי המבוא בכימיה, מתמטיקה ופיסיקה קורס זה מומלץ מאוד לכל מי שנבחן בבגרות ב-3 יחידות לימוד במתמטיקה, או נבחן ב-4 יחידות לימוד במתמטיקה וקיבל ציון מתחת ל-85, או למד 5 יחידות לימוד במתמטיקה וקיבל מתחת ל-80. 

 

לפרטים נוספים ופירוט הקורסים במסלול אא"א ומדעי הסביבה במסלול דו- חוגי

 

לפרטים נוספים ופירוט הקורסים במסלול  גיאולוגיה ומדעי הסביבה במסלול דו חוגי

 

.