סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

גישה חדשה לחקר האירועים הטקטוניים וההתפתחות הגיאולוגית בישראל