סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

דר' תמר לוטן , החוג לביולוגיה ימית, אוניברסיטת חיפה

תאריך: 
ג', 07/06/2016 - 12:00 עד 13:00

תאריך: ג', 07/06/2016 - 12:00 עד 13:00 מיקסוזואה-  מנגנון הזרקה מיקרוסקופי הגורם לדגים מחקר של מנגנון הטפלה באמצעות שבבים, צילום מהיר להתגלגל בנהר. מחקר של מנגנון הטפלה באמצעות שבבים, צילום מהיר ופרוטאומיקה. הירשם [1] iCal [2] [1] webcal://sviva.huji.ac.il/calendar/export.ics/13479 [2] http://sviva.huji.ac.il/calendar/export.ics/13479