סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

הרצאת בן-תור: Origin and evolution of Earth's continental crust