סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

מרסלו שטיינברג, אוניברסיטת ת"א