סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00

<embed>

סמינר אא"א 7.1.2021