סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

סמינר אאא: Drastic hydrological shifts in Levant climate during the last interglacial indicated by 234U/238U in authigenic minerals from the Dead Sea