סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00

<embed>

סמינר אאא: On the instability of non-Newtonian extensional flows and ice rifs