סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

סמינר אאא: Mixing in clouds with environment. Mixing diagrams: 20 years of wrong interpretation