סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00

<embed>

סמינר אאא: Mixing in clouds with environment. Mixing diagrams: 20 years of wrong interpretation