סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

סמינר אאא: The poleward deflection of midlatitude storm tracks and its variation under climate change