סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00

<embed>

סמינר מיוחד - ההשפעות הסביבתיות הפוטנציאליות של אסדות הגז