סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

סמינר מיוחד: Geological evolution and hydrocarbon potential: Examples from West and East Africa