סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

סמינר מיוחד: Lithospheric Instabilities and their Geological Consequences